صفحه اصلی
Home
| درباره ما
About Us
| محصولات
Products
| رویدادها
Events
| نشریات
Publications
| واحد فروش
Sales Department
| تماس با ما
Contact Us
| دعوت به همکاری
Cooperation
رویدادها   >   واکسیناسیون در جوجه کشی
ارسال شده در:

امروزه واکسیناسیون در جوجه کشی در دنیا به طور فزاینده ای در حال جایگزینی واکسیناسیون در مرغداری میباشد. دسترسی به تجهیزات واکسیناسیون مدرن و واکسن های با تکنولوژی جدید سبب گردیده است که در حال حاضر 85% از پروسه واکسیناسیون گله های گوشتی در جوجهکشی ها و 15% در مرغداری انجام می-شود.


بعلت نسل جدید واکسن ها (ایمونوکمپلکس و نوترکیب) %40 واکسیناسیون تزریقی جوجه کشی دنیا به صورت Egginject صورت می گیرد که این روش در ایالات متحده بیش از 94% و در سایر نقاط دنیا نیز رو به گسترش بوده و در حال جایگزینی تزریق زیرجلدی می باشد.  


در خصوص میزان اسپری واکسن که در جوجه های یکروزه در جوجه کشی ها انجام می شود رقمی بالغ بر 90% بوده که حدود 33% آن به طریق Spray Line صورت می گیرد.
بطورکلی بزرگترین رویداد امروز صنعت طیور حکایت از توسعه چشمگیر واکسیناسیون جوجه کشی دارد که بررسی ها نشان می دهد هر چقدر تولید جوجه کشی بیشتر باشد روش های Egginject و Spray Line در آن محتمل تر خواهد بود.


شرکت Ceva بعنوان مبتکر و پیشرو در زمینه واکسیناسیون جوجه کشی، در حال حاضر 58% جوجه کشی-های دنیا را تحت برنامه خدمات واکسیناسیون جوجه کشی خود (CHICK Program) دارد که با تمرکز عمده بیشتر بر روش های Egginject وSpray Line رو به گسترش بیشتر می باشد.