تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

CEVAC® IBird

واکسن زنده تخفيف حدت‌ يافته

COGLAVAX

واکسن كشته پلی والان انتروتوکسمی

CEVAC® TRANSMUNE IBD

واکسن زنده تخفيف حدت يافته

VECTORMUNE® HVT NDV

واکسن زنده نوترکيب مارک و نيوکاسل

کلیه حقوق این مجموعه محفوظ و متعلق به شرکت سواپارس می باشد.