محصولات سایر گروه ها

VECTRA FELIS

محلول ضد انگل خارجی

برای گربه

ترکیبات:

هر اپلیکاتور 0.9 میلی لیتری حاوی

  • Dinotefuran 423 mg
  • Pyriproxyfen 42.3 mg

موارد مصرف:

پیشگیری و درمان آلودگی های ناشی از ک ک ها مانند Ctenocephalidesfelis در گربه ها استفاده می شود با یکبار مصرف به مدت یکماه از آلودگی های ناشی از کک پیشگیری م ی شوداین دارو همچنین از تکثیر کک ها با مهار حضور آنها در محیط به مدت سه ماه جلوگیری م ی کند.

 

دز مصرف:

حداقل دز dinotefuran به میزان 42.3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و pyriproxyfen به میزان 4.23 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن توصیه شده است.

دز درمانی برای گربه های با اوزان 0.6 تا 10 کیلوگرم به میزان 705 تا 42.3 میلی گرم  pyriproxyfen به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و 70.5 تا 4.23  میلی گرم  به ازای هر کیلوگرم وزن بدن محاسبه میگردد.

 

نحوه مصرف:

  • به روش  spot-on
  • باید مراقب بود که فقط روی پوست سالم استفاده شود.

 

احتیاط:

  • در بچه گربه های با وزن کمتر از0.6 کیلو گرم استفاده نشود.
  • در موارد حساسیت های شدید به دارو مصرف نگردد.
  • از استفاده بر روی نواحی که حیوان آن را می لیسد، اجتناب شود.
  • از تماس با چشم حیوان جلوگیری شود.

 

بسته بندی: جعب ه های مقوایی 1، 3، 4، 6، 12، 24 یا 72 تایی به همراه اپلیکاتور

 

ساخت: شرکت فرانسه CEVA SANTE ANIMALE

محصولات سایر گروه ها

شرکت سواپارس در طی ده سال اول حضور خود در سرزمین پارس، پیشرفت چشمگیری را در عرصه ارائه خدمات دامپزشکی نشان داده است. این شرکت با تکیه بر سه اصل ”انتقال دانش فنی و کاربردی به صاحبان صنعت دام و طیور” ، ”تأمین و ارائه محصولات مورد نیاز در تولید و پرورش” و” نوآوری‌های صنعت دام و طیور” همواره گامی استوار در این زمینه برداشته است.

کلیه حقوق این مجموعه محفوظ و متعلق به شرکت سواپارس می باشد.